Mossasjön

Välkommen till ett anrikt vatten i skön natur med ett lugn som kan liknas vid en fjälltjärn. En sjö som hyser både fin Regnbåge och Öring av hög kvalitet samt ett naturligt reproducerande bestånd av Bäckröding för de som söker det lilla extra.


Vi har ett flertal lättåtkomliga kastplatser placerade runt sjön.

Ett vindskydd med grillplats finns också där man gärna startar fisket med en överblick av vattnet över en kopp kaffe


Regler för Mossasjön


Giltigt fiskekort måste medföras vid allt fiske.
Kortet är personligt och får inte överlåtas till annan, och vid anmodan av fisketillsynsman måste det kunna uppvisas.
Observera att det är alltid upp till den fiskande att hålla sig upplyst om gällande fiskeregler vid det vatten man fiskar i.


! Parkering får endast ske vid anvisad plats!!


Infart sker vid skylt MOSSASJÖN! Parkera på var sida om vägbom.


Om pakering sker på annan plats än anvisad pakeringsplats kommer fiskekortet att förverkas.


Flugfiske eller spinnfiske är tillåtet med ett handredskap/spö per fiskekortsinnehavare från land.
2 stycken laxartade fiskar per fiskekort. Mete/Bombarda/Kastflöte/Kastkula är förbjudet. Det är förbjudet att använda Powerbait, Räkor, Mask, Majs eller liknande agn. Det är endast tillåtet att använda maggots under pimpelfiske från is.
Om du avser att fiska och sätta tillbaka fisken, Catch & Release, C/R så måste du fiska med hullingslös enkelkrok!
Om du avlivar 2 fiskar så har du förbrukat rätten att fortsätta fisket. Vill du fortsätta fiska samma dag så måste du lösa ytterliggare fiskekort. 
Observera att fångad fisk som ska återsättas Catch & Release, C/R måste återsättas med största omsorg. Håll aldrig en fisk utan att först blöta händerna!

Allt otillåtet fiske beivras med kontrollavgift på 1000kr och anmäls till polis.

Fiskemästare

Petter Sveningsson, Törestorp

Senad Nasic, Hillerstorp (på bild t.v.)

Zijad Aliskovic Hillerstorp

Tony Backler Gnosjö

Damir Sirkic Värnamo


Juhani Karppinen, Götarp medlem (t.h)
Hitta Hit


Fiskekortsförsäljning

Det finns tre olika fiskekort:

Flugfiske catch and release

Spinn och flugfiske

Årskort flugfiske


För priser och regler, se här

Mossasjön - Put and Take